Systeem

Systeem

It sistrum wie in âld Egyptysk ynstrumint dat brûkt waard yn rituelen om de goadinnen Hathor, Isis en Bastet te oanbidden. Dit ynstrumint hie in foarm dy't fergelykber wie mei it Ankh-symboal en bestie út in handgreep en in oantal metalen ûnderdielen, dy't by it skodzjen in karakteristyk lûd útjoegen.

De goadinnen Isis en Bastet wurde faak ôfbylde mei ien fan dizze ynstruminten. De Egyptners brûkten dit symboal foar it ôfbyldzjen fan dûns- en festivalsênes. Der is ek in hiëroglyf yn 'e foarm fan in sistra.