De betsjutting fan it mystearje fan 'e dea foar de minske

Der wurdt wolris sein dat de dea net bestiet oant in minske him derfan bewust is. Mei oare wurden: foar in minske hat de dea in wirklikere betsjutting as foar in oar libbend wêzen, om't allinnich in minske him derfan bewust is. It driigjende ein dêr't wy oer tinke, foarkomt ús om in libben frij fan alle fragen te lieden. Dochs is de dea in unyk barren.

It libben fan de measte minsken wurdt karakterisearre troch allerhande skiedingen: skieding troch grutte leafde, grutte passy, ​​macht, of gewoan jild. Wy moatte ússels skiede fan begearten en ferwachtings en begrave se sadat der wat nijs kin begjinne. Wat is oer: Hoop, leauwe en oantinkens.

Hoewol't de dea oeral yn 'e media is, wurdt dit pynlike ûnderwerp net echt omtinken jûn. Om't in protte minsken bang binne foar de dea en, as it kin, foarkomme dat se deroan komme. It is faaks des te dreger om de dea yn it miljeu te rouwe. Wy fiele ús machteleas as ea.

Rituelen en symboalen helpe rou.

Rituelen en symboalen fan rou hawwe minsken altyd holpen om te gean mei it ferlies fan in leafste. Dan tinkt en meditearret in persoan oer himsels - hy freget him ôf oft er yn syn libben de goede besluten makke hat, en siket nei de sin fan libben en dea. It sykjen nei ûnstjerlikheid wie en bliuwt it sykjen nei it ideale ritueel. Wy sille leare wat te dwaan om te libjen nei de dea. Symboalen en rituelen helpe minsken te navigearjen en te libjen yn dizze ûnwissichheid.

Symboalen binne in wichtige manier om kompleksiteit te begripen en te ferminderjen. Wy kinne bygelyks twa houten stokken oerstekke en sa de essinsje fan it kristendom útdrukke. In wink is itselde symboal as in knikje, in hândruk of in balde fûst. Der binne sekuliere en hillige symboalen en se binne oeral. Se hearre ta de elemintêre foarmen fan minsklike selsekspresje.

Begraffenisrituelen, lykas it oansteken fan in kears of it lizzen fan blommen by it grêf, helpe de minsken dy't tichtby de ferstoarne omgean mei it ferlies. De werhelling fan 'e rituelen soarget foar feiligens en komfort.

Persoanlike rou

De tema's fan dea en ferlies binne heul persoanlik en emosjoneel. Se wurde faak begelaat troch stilte, ûnderdrukking en eangst. As wy te krijen hawwe mei de dea, fine wy ​​ússels yn in situaasje dêr't wy net ree binne. Wy hawwe net de krêft om de autoriteiten, de regels foar it ynrjochtsjen fan begraafplakken en it hâlden fan begraffenissen, dêr't wy net iens fan witte, te fersetten, oft wy se feroarje of feroarje kinne. Dochs hat elk syn eigen manier fan rouwe - se moatte romte en tiid krije.

"Uttinken is it ienige paradys wêrfan gjinien ús fuortdriuwe kin. "Jean Paul

De sibben fan 'e ferstoarne hawwe it rjocht om mei te dwaan oan planning en kreatyf te wêzen as se wolle. As it giet om it kiezen fan in grêf, hoege jo net te begjinnen mei in tsjerkhôf. It is de winsk nei yndividualisme dy't hjoed de dei oanlieding jout ta nije, mar ek âlde rituelen.

Beslissingen dy't betiid yn 'e roufaze nommen binne hawwe bliuwende ynfloed. Dejingen dy't ferantwurdlik binne foar begraafplakken en begraffenissen moatte leare om gefoelich en meilibjend te wêzen foar de stoarn. It is ek nedich om rekken te hâlden mei de behoeften dy't de fertrietlike persoan miskien net yn har fertriet en lijen útdrukke kin.

Jo beoardielje: Symbols of Mourning

Anjer

Dizze prachtige blom wurdt ferbûn mei rou en ...

Black Ribbon

Swart lint is hjoed de populêrste yn ...

Swarte kleur

Swart, sa't it gewoanwei neamd wurdt, is it tsjusterste fan alles ...