Sûnder hier mei in ynfraread izer

Dy mei rjocht hier op alle mooglike manieren ...